POh-Photo Lysekil
Poor risk assessments makes great images!

Natt är i astronomisk bemärkelse den tidsperiod då solen befinner sig under horisonten på en viss ort. Solljusets brytning i atmosfären gör att det råder skymning respektive gryning även då solen står något under horisonten. Det är tillräckligt ljust för att man skall kunna läsa åtminstone lite större skrift om solen står mindre än sex grader under horisonten och först då solen är mer än arton grader under horisonten når inget solljus fram alls.

Om detta är en mer känslokall beskrivning så är natten med sina övergångar en lockande del på dagen. Ljus som annars skulle vara tråkigt och förutsägbart kommer till liv, natthimlen öppnar sig och ljud börjar höras när natten övergår till tystnad och alla stadens ljud försvinner. Det är mer än en gång man stått i en ruin eller liknande och fladdermöss skrämt livet ur mig.